szkolenia BHP

Związek między pracą a zdrowiem jest złożony i ma dwie strony: jedną pozytywną i jedną negatywną. Z jednej strony dzięki pracy ludzie osiągają szereg korzystnych i niezbędnych aspektów, które pozwalają im zapewnić sobie utrzymanie i podnieść jakość życia. Dzięki pracy możliwe jest osiągnięcie uznania, satysfakcji i szczęścia. Po drugiej stronie medalu znajdują się jednak zagrożenia związane z pracą w postaci wypadków, lub jako przyczyna uszczerbku na zdrowiu pracowników, zarówno fizycznym, jak i psychicznym czy emocjonalnym.

BHP w pracy: sztuka unikania lub minimalizowania ryzyka w miejscu pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to stosowanie niezbędnych środków w celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania ryzyka w miejscu pracy oraz promowanie zdrowia wśród pracowników.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące zapobiegania ryzyku zawodowemu w każdym kraju stanowią podstawę prawną dla środków, które muszą być przestrzegane w celu zagwarantowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W Hiszpanii kwestie te reguluje głównie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997. Ustawa ta określa, że wszyscy pracownicy mają prawo do skutecznej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz że to pracodawca jest odpowiedzialny za zagwarantowanie tej ochrony i zapewnienie pracownikom niezbędnych środków i urządzeń ochronnych, a także odpowiedniego szkolenia BHP.

Niestety, w niektórych czynnościach zawodowych osiągnięcie zerowego ryzyka nie jest możliwe. Zawsze jednak można zmniejszyć liczbę wypadków i zminimalizować ich skutki poprzez odpowiednie stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE): kasków, butów ochronnych, uprzęży itp. oraz zbiorowych środków bezpieczeństwa. Kolejnym obszarem o dużym znaczeniu w dziedzinie prewencji są szkolenia BHP Warszawa i uświadamianie im konieczności przestrzegania wszystkich protokołów i środków bezpieczeństwa co do joty, nawet jeśli czasami mogą być one irytujące, lub uciążliwe.

Profilaktyka i zdrowie zawodowe: kwestia nastawienia

Profilaktyka często kojarzy się z wdrażaniem środków ochronnych, które mają na celu uniknięcie wypadków przy pracy. Choć jest to kwestia o pierwszorzędnym znaczeniu, to prawdą jest, że pojęcie zdrowia zawodowego i zapobiegania zarówno wypadkom, jak i problemom zdrowotnym w miejscu pracy jest znacznie szersze. Pozornie błahe sprawy, takie jak prawidłowe odżywianie się w stosunku do naszego obciążenia fizycznego i psychicznego w pracy, mają znaczący wpływ na utrzymanie zadowalającego stanu zdrowia, a także na unikanie wypadków. Robienie wystarczających przerw w ciągu naszego dnia pracy na spożywanie posiłków i napojów w celu zadowalającego odżywienia i nawodnienia jest niezbędne do osiągnięcia i utrzymania optymalnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Z drugiej strony, proste czynności, takie jak wypicie kawy, napoju bezalkoholowego lub zwykłej szklanki wody ze współpracownikami, oprócz tego, że są pozytywne dla utrzymania równowagi, promowania dobrego humoru i zmniejszenia stresu w pracy, są najlepszym antidotum na wyczerpanie psychiczne, które często wywołuje wypadki przy pracy o nieprzewidywalnych skutkach.

Social profiles
Close