kontener

Remont czy budowa domu to już codzienność, widoczna w każdym zakątku dużego czy małego miasta. To też długi proces angażujący mnóstwo osób i działań. Inwestor jest odpowiedzialny za niezliczoną ilość ważnych i mniej ważnych decyzji, a prawo budowlane obliguje go do szeregu obowiązków.

Zaplecze remontowo-budowlane

Inwestor planując większe prace remontowe, budowę, ale też gruntowne porządki związane z usuwaniem sporej ilości odpadów musi zabezpieczyć kontener, w którym umieści niepotrzebne odpady. Kontenery na odpady Szczecin to optymalny sposób na rozwiązanie problemu i wypełnienie obowiązujących przepisów. 

Przepisy budowlane oraz polityka miast w zakresie utylizacji odpadów obliguje każdego mieszkańca do usuwania odpadów zgodnie z wytycznymi. Nie każdy odpad można wyrzucić do śmietnika pod domem. I dotyczy to nie tylko ilości śmieci, ale i ich rodzaju. Wywożenie śmieci do lasu jest poważnym wykroczeniem, za który można otrzymać kosztowny mandat. 

Odpady, które trzeba dostarczyć samodzielnie do punktu utylizacji

Odpady budowlane, gruz, odpady z przydomowego ogrodu, niepotrzebne meble czy inne wielkogabarytowe elementy wyposażenia domu, użytkownik musi samodzielnie dostarczyć do punktu utylizacji. Chyba, że w danym mieście organizuje się masową zbiórkę odpadów, wówczas wystarczy, że niepotrzebne i zalegające np. piwnicę czy mieszkanie odpady wystawi się na chodnik przed domem. Nie dotyczy to jednak typowych odpadów poremontowych. 

Dlatego inwestor planujący remont powinien wcześniej zająć się wypożyczeniem kontenera na odpady. Firma Gruzers to jedna z tych, gdzie można wypożyczyć kontener na odpady w konkretnym terminie i na określony czas. Dla inwestora najważniejszym elementem usługi, obok samego kontenera, jest utylizacja zawartości, którą to usługą zajmuje się również firma wypożyczająca. 

Dostosuj pojemność kontenera na odpady!

Wypożyczenie kontenera na odpady to prosta usługa, trudniej jest ustalić, jaką powinien mieć pojemność. Dlatego ustalając zasady wypożyczenia kontenera warto dokładnie przedstawić drugiej stronie zakres prac, jaki będzie w czasie wypożyczenia wykonywany. Pracownicy firmy Gruzers.pl są w stanie doradzić właściwą wielkość pojemnika. 

Wielkość kontenera musi determinować również miejsce podstawienia. Każdy inwestor pragnie, by stał on jak najbliżej drzwi wejściowych do domu czy kamienicy. W mieście ma zatem do dyspozycji zwykle fragment chodnika, który powinien zachować możliwość komunikacji w obie strony. Wówczas najbezpieczniej jest umówić kilka kontenerów, podstawianych zgodnie z harmonogramem. 

Social profiles
Close