Spawarki migomat

Istnieje kilka metod spawania wykorzystywanych w celu łączenia materiałów. Jedną z częściej wykorzystywanych metod spawania jest metoda spawania łukowego w ochronie gazów ochronnych. Metoda ta znana jest pod nazwą metody MIG/MAG, a w celu jej stosowania niezbędna jest spawarka mig mag.

Zasady spawania metodą MIG/MAG

Metoda spawania MIG/MAG polega na wykorzystywaniu łuku elektrycznego. Łuk elektryczny powstaje pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą topliwą. Przez elektrodę topliwą rozumieć należy drut z metalu, który podawany jest w sposób ciągły. Podawanie drutu możliwe jest, dzięki zastosowaniu podajnika mechanicznego, który przesuwa drut w uchwycie spawalniczym. Spawany materiał, a także stopiona elektroda tworzą jeziorko spawalnicze. Ważne w tej metodzie jest wykorzystanie gazu, który pełni funkcję ochronną, polegającą na ochronie jeziorka spawalniczego przed przedostawaniem się do niego powietrza atmosferycznego. Po przesunięciu łuku elektrycznego, jeziorko krzepnie i tym samym powstaje trwała spoina. Warto zastanowić się w tym miejscu, co właściwie oznaczają skróty MIG/MAG.

MIG/MAG- co to znaczy?

MIG(metal insert gas)- w tej metodzie do ochrony jeziorka spawalniczego i łuku elektrycznego wykorzystywane są jedynie gazy chemicznie obojętne. W przypadku tej metody korzysta się z następujących gazów: argon, hel oraz mieszaniny argonu i helu.

MAG(metal active gas)- podczas spawania tą metodą jeziorko spawalnicze oraz łuk elektryczny, chroni się przy pomocy gazów chemicznie aktywnych, takich jak: dwutlenek węgla, czy mieszanina dwutlenku węgla- argonu- tlenu.

Wybór właściwej metody determinowany jest materiałami, z których zbudowane są łączone elementy.

Dlaczego warto spawać metodą MIG/MAG?

Metoda spawania MIG/MAG ma szereg zalet. Jedną z ważniejszych zalet jest fakt, że metoda MIG/MAG może być wykorzystywana przez amatorów spawalniczych, bowiem jest ona stosunkowo łatwą metodą do nauki. Pozostałymi zaletami metody MIG/MAG są:

-możliwość zmechanizowania procesu spawania

-wysoka jakość wykonanej spoiny

-możliwość pracy w różnych miejscach

-wysoka wydajność procesu spawania

-możliwość spawania różnorodnych materiałów o różnej grubości

-stosunkowo łatwe zajarzenie łuku spawalniczego

Metoda MIG/MAG-zastosowanie

Wielką zaletą tej metody spawania jest możliwość spawania różnorodnej grupy materiałów, bowiem dzięki tej metodzie spawać można:

  • stale konstrukcyjne niestopowe
  • stale konstrukcyjne niskostopowe
  • stale konstrukcyjne wysokostopowe
  • aluminium
  • stopy magnezu
  • nikiel i jego stopy
  • miedź i jego stopy
  • stopy tytanu

Każdy, kto potrzebuje solidnego narzędzia do spawania, powinien sprawdzić firmę Paton, oferującą spawarki migomat.

Social profiles
Close